Menu Close

Mylimos MAMOS – sveikiname Jus!

Sveikiname mūsų mylimas MAMAS Popiežiaus Pranciškaus žodžiais:
„Mamos yra stipriausias priešnuodis egoistiniam individualizmui plisti. „Individualus“ reiškia „nedalomas“, o motinos, priešingai, „dalija“ save nuo to momento, kai nešioja vaiką, kad dovanotų jį pasauliui ir augintų.
Taip, būti motina nereiškia vien tik dovanoti vaiką pasauliui, tai taip pat ir gyvenimo pasirinkimas. Motinos gyvenimo pasirinkimas – apsisprendimas dovanoti gyvybę. Tai didinga, tai yra gražu.
Visuomenė be motinų būtų nežmoniška visuomenė, nes motinos visuomet, netgi blogiausiais momentais, liudija švelnumą, atsidavimą ir moralinę stiprybę.
Brangiosios mamos, ačiū, ačiū už tai, kas jūs esate šeimose.
Kiekvienas žmogus turi būti dėkingas motinai už savo gyvybę ir beveik visuomet už daugelį dalykų tolesniame gyvenime – tiek žmogiškąjį, tiek dvasinį ugdymą.
Nors simboliškai motina labai aukštinama – yra daug poemų, apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų, – tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai padedama kasdieniame gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje.
Turbūt motinos, pasirengusios aukotis dėl savo, o dažnai ir dėl kitų vaikų, turėtų būti labiau išklausomos. Reikėtų labiau suprasti jų kasdienes pastangas veiksmingai dirbti, būti dėmesingomis ir meilingomis šeimoje; derėtų geriau suvokti jų siekius išreikšti geriausius autentiškiausius emancipacijos vaisius. Motina su savo vaikais visuomet turi problemų, visuomet turi darbo.
Atsimenu, mes namie buvome penki vaikai, vienas daro vieną dalyką, kitas sumano daryti ką kitą, o vargšė mama bėgioja tai šen, tai ten, tačiau ji buvo laiminga. Ji mums labai daug davė. „Ačiū Jums MAMOS už apsisprendimą ir nuolatinę Jūsų meilę!

Skip to content