Rasa Urbonavičienė
Projekto vadovė
Roberta Daubaraitė-Randė
Projekto koordinatorė
Aušra Maskaliovienė
Socialinė darbuotoja
Viktorija Pletkutė
Socialinė darbuotoja
Danguolė Juškevičienė
Psichologė
Aušra Krikščiūnienė
Psichologė
Lina Motūzienė
Psichologė
Renata Gataveckaitė
Psichologė
Vilma Kuodienė
Psichologė
Alma Pupštienė
Pozityvios tėvystės specialistė
Vaida Virbalaitė-Šablevičienė
Dailės terapijos specialistė
Reda Rastauskienė
Muzikos terapijos specialistė
Rasa Birienė
Šokio ir judesio terapijos specialistė
Norvilė Sučylaitė
Psichologė
Akvilija Kiburienė
Psichologė
Daiva Čeponienė
Pozityvios tėvystės mokymų vadovė