vykdymas ir finansavimas

Paslaugų šeimai teikimo organizavimas

Tikslas – informuoti, konsultuoti apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, projekto dalyvių įtraukimas į jiems tinkamas veiklas, registracija, tikslinių grupių informavimas.

Pozityvios tėvystės mokymai

Tikslas – ugdyti tėvystės įgūdžius, mokyti veiksmingesnių būdų bendrauti su vaikais, reaguoti į vaikų poreikius ir sudaryti sąlygas sėkmingai vaiko raidai.

Renginiai

Grupė paaugliams “Gyvenk atsakingai”

Tikslas – siekti geriau pažinti save ugdant tarpusavio santykius šeimoje, tarp draugų, draugų rate arba su draugais, su kitais asmenimis.

Grupė paaugliams “Bendravimas be pykčio”

Tikslas – ugdyti mokėjimą valdyti pyktį ir atpažinti neigiamus jausmus bei mokyti tinkamos elgsenos būdų, kurie padės paaugliams visuomenei priimtais būdais reikšti savo jausmus bendraujant su šeima.

Grupės paaugliams “Pažink save”

Tikslas – pažinti save per santykį su kitais žmonėmis, giliau suvokti savo jausmus, elgesio motyvus ir ugdyti bendravimo įgūdžius, kurie darys įtaką teigiamam bendravimo pokyčiui su šeimos nariais.

Šeimų klubas

Klubo metu bus kviečiami specialistai diskusijoms ir mokymams apie vaikų auginimo ypatumus, šeimos finansinį raštingumą, lytiškumą, lyderystę, kūno teologiją, moters ir vyro santykius šeimoje ir kita.

Grupė kūdikio susilaukusiai šeimai

Tikslas – suteikti naujų įgūdžių, reikalingų socialiniams motinystės ir tėvystės vaidmenims, tėvų tarpusavio bei tėvų – vaikų santykiams ugdyti. Temos: naujagimio priežiūrą, maitinimas, kūdikio raida.

Renginiai

Mokymai šeimos valdymo srityje

Tikslas – suteikti šeimoms naujausių konkrečių žinių ir įgūdžių, kurie prisidės prie šeimų įgūdžių ugdymo ir stiprinimo.

Mediacijos paslaugos

Tikslas – siekti taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų, nesutarimų sprendimo, padedant mediatoriui.

Šokio-judesio terapija šeimoms

Tikslas – per bendravimą judesiu bei kūrybinį procesą plėtoti šeimos narių tarpusavio santykius, emocinį ir fizinį intelektą, savęs ir vienas kito pažinimą.

Renginiai

Muzikos terapija šeimoms

Tikslas – per muzikinį bendravimą gerinti šeimos narių tarpusavio santykius, skatinti vienas kito pažinimą ir įtraukimą į kūrybinį procesą,vystant didesnį vienas kito supratimą.

Renginiai

Dailės terapija šeimoms

Tikslas – piešiant gerinti šeimos narių tarpusavio santykius, skatinti vienas kito pažinimą ir įtraukimą į kūrybinį procesą, vystant didesnį vienas kito supratimą.

Renginiai

Socialinio darbuotojo konsultacijos

Tikslas – padėti šeimoms, išgyvenančioms krizines situacijas, kylant sunkumams, sprendžiant socialines problemas. Šeimai, auginančiai vaiką su negalia, paslaugos gali būti teikiamos jų namuose.

Psichologo konsultacijos grupėms

Tikslas – padėti šeimoms įveikti sunkumus, kylančius dėl vaikų elgesio problemų; išgyvenant krizines situacijas (skyrybos, netektys, neįgalumas ar kitų nelaimių atveju).

Individualios psichologo konsultacijos

Tikslas – padėti išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus šeimos nariams, išgyvenantiems krizines situacijas.

Norite daugiau sužinoti apie paslaugas?

Kreipkitės į konsultantus, kurie jums padės

Pateikite savo užklausą