Tapk budinčiu globėju

Budintis globotojas: koks tai darbas ?

Ką reikia žinoti, norint juo tapti?

Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą.

Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui. Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas budinčiam globotojui – kai asmuo nori atostogauti, serga arba tam, kad „neperdegtų“. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz., budinčio globotojo ligos atveju).

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa, ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas. Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys. Jei budinčio globotojo šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5.

Budinčiam globotojui mokamas 1 MMA (MMA-Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas– 555 Eur (atskaičius mokesčius būtų 430 Eur) per mėn. atlygis, nepriklausomai nuo to ar tuo metu prižiūri vaiką (-us). Šis atlygis mokamas ir laikino atokvėpio ar ligos atveju.

Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką (už faktiškai gyventą laiką.).

Atlygis budinčiam globotojui didinamas po 1,5 MMA per mėnesį už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą kūdikį (iki vienerių metų amžiaus) arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas.

Taip pat Globos centras, teikiantis paslaugas budintiems globotojams, perveda jiems vaiko globos (rūpybos) išmokas, „vaiko pinigus“, ir kitas išmokas.

Kokius reikalavimus reikia atitikti? Norintieji tapti budinčiais globotojais turi atitikti reikalavimus:

 būti 21–65 metų amžiaus, turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis, nedirbti, baigti mokymus Globos centre, buv. A. Mackevičiaus g. 55a, Panevėžyje. Šie mokymai- nemokami. Baigus mokymus, atestuotiems asmenims parengus teigiamą išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju, su asmeniu sudaroma sutartis dėl paslaugų teikimo.

Jei norite tapti budinčiais globotojais, konsultacijas dėl šios veiklos galite gauti Globos centre, buv. Topolių al. 12, Panevėžyje, kontaktinis tel. Nr.8 675 71533. Taip pat galite kreiptis į Savivaldybės Socialinių reikalų skyrių, buv. Laisvės a. 20, Panevėžyje, 124 kab. kontaktinis tel. Nr. 8 679 45774