Panevėžyje jau pusmetį veikia Bendruomeniniai šeimos namai

Dauguma nesusipratimų ir konfliktų tarp pačių tėvų, tarp tėvų ir vaikų bei daugybė nesėkmių ir ugdymo sunkumų kyla vien iš nežinojimo, kas yra vaikas, kas yra šeima. Todėl šiandien Panevėžio visuomenei pristatomi Bendruomeniniai šeimos namai, kuriuose dirbantys socialiniai darbuotojai konsultuos panevėžiečius įvairiais socialiniais klausimais.

Be to, šeimas, auginančius vaikus su negalia, socialiniai darbuotojai konsultuos jų namuose. Socialinė įstaiga veiklą vykdys Marijonų g. 24, Panevėžio vyskupijos jaunimo centro patalpose.

Panevėžio bendruomeniniuose šeimos namuose bus teikiama informacija apie mieste esamą socialinės paramos sistemą, apie įstaigoje teikiamas psichosocialines paslaugas.

Be to, šeimos gaus konsultacijas, kaip spręsti šeimoje esančias problemas bei kartu bus ieškomi veiksmingi problemų sprendimo būdai: vaikų auklėjimo, ugdymo, sveikatos priežiūros, buities tvarkymo, konfliktų sprendimo, integracijos į darbo rinką ir visuomenę ir kitos.

Idėją brandino porą metų

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė naujienų portalui JP pasakojo, kad apie Bendruomeninius šeimos namus galvoti pradėta prieš porą metų.

„Pasiūlymą projektui pateikė Socialinė apsaugos ir darbo ministerija. Buvo sukurtas aprašas, analizuota situacija mieste, kokias paslaugas būtina teikti šeimoms ir pateiktas projektas. Buvo skirtas finansavimas – per 619 tūkst. eurų, kurie bus planingai išnaudoti per trejus metus“, – aiškino Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Teiks kompleksines paslaugas

Pasak S. Jakštienės, miesto Savivaldybė yra projekto pareiškėja, o partneriu pasirinkta viešoji įstaiga Šv. Juozapo globos namai.

„Paslaugos šeimoms bus teikiamos Marijonų gatvė 24, Šeimos centro patalpose. Paslaugos bus teikiamos vieno langelio principu. Pirmiausia išsiaiškinama, kokių paslaugų reikia. Tikslas – informuoti, konsultuoti apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai bei stengtis projekto dalyvius įtraukti į jiems tinkamas veiklas. Be to, vieno langelio darbuotojai ne tik koordinuos Bendruomeninių namų veiklą, bet lankytojams suteiks išsamią informaciją apie miesto socialines įstaigas, jų veiklą ir teikiamas paslaugas“, – pristatė Bendruomeninių namų veiklą pašnekovė.

Spręs opias problemas

Jos nuomonė, Bendruomeniniuose šeimos namuose bus lanksčiai žiūrima į žmogų ir jo poreikius.

„Socialinės įstaigos darbuotojai spręs opias šeimų problemas ir stengsis kurti šeimai palankią aplinką, o krizines situacijas spręs lanksti ir profesionali komanda. Beje, Bendruomeniniuose šeimos namuose paslaugos bus teikiamos 680 šeimų ir asmenų“, – aiškino S. Jakštienė.

Paslaugų poreikis išsigrynins

Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė Roberta Daubaraitė-Randė naujienų portalui sakė, kad dirbant aiškės, kokių paslaugų Panevėžio šeimoms reikės.

„Dabar yra numatytos tokios paslaugos, bet per tris metus išsigrynins teikiamų paslaugų spektras. Labai svarbu, kad namuose jaustųsi šiluma, pagarba, rūpestis. Bendruomeniniai šeimos  namai yra viso miesto namai“, – kalbėjo Bendruomeninių šeimos namų koordinatorė R. Daubaraitė-Randė ir kvietė užsukti į Bendruomeninius šeimos namus.

Leave a Comment