Panevėžio vaikams reikia budinčių globotojų

Panevėžio miesto savivaldybė kviečia gyventojus padėti pasirūpinti laikinai be tėvų globos likusiais vaikais – tapti budinčiu globotoju. Primename: tai žmogus, kuris šį vaiką prižiūri, juo rūpinasi savo namuose.

Budintis globotojas imasi darbo kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kada reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol pasibaigus laikinajai globai vaikas bus grąžintas biologiniams tėvams, nustatyta nuolatinė globa ar įvaikintas. Vienu metu galima prižiūrėti ne daugiau kaip 3 vaikus. Šis skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais – jeigu apsiimate rūpintis ir broliais bei seserimis. Jei jūsų šeima pati augina vaikų, bendras galimas maksimalus jų skaičius – 5.

Koks atlygis už darbą? Budinčiam globotojui kas mėnesį mokamas 1 MMA (Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesio atlyginimas) – 555 Eur (atskaičius mokesčius – 430 Eur). Ir nepriklausomai nuo to, ar tuo metu prižiūrite vaiką (-us). Atlygis mokamas ir laikino atokvėpio (kai norite atostogauti, pailsėti – iki 30 dienų per metus) ar ligos atveju.

Alga didinama po 1 MMA per mėnesį už kiekvieną apgyvendintą vaiką (faktiškai gyventą laiką). Po 1,5 MMA – už kiekvieną kūdikį (iki 1 metų) arba vaiką, kuriam nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumas.

Taip pat gaunate vaiko globos (rūpybos) išmokas, „vaiko pinigus“ ir kt. išmokas.

Reikalavimai globotojams? Būti 21–65 metų, turėti tinkamas sąlygas vaikui, nedirbti, baigti Socialinių paslaugų centro globos centro mokymus. Mokymai nemokami.

Darbo santykiai? Budintis globotojas dirba pagal individualios veiklos pažymėjimą, sudaro bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį su globos centru. Pastarasis prireikus suteiks pagalbą, organizuos laikino atokvėpio paslaugas.

Susidomėjote? Norinčius tapti budinčiais globotojais konsultuoja globos centras (Topolių al. 12, tel. 8 675 71533). Taip pat galite kreiptis į Savivaldybės Socialinių reikalų skyrių – 124 kab., tel. 8 679 45774.

2018 m. budinčių globotojų šeimose buvo apgyvendinti 25 mažieji panevėžiečiai, 2019 m. –– 14. Vaikų amžius – nuo 4 mėnesių iki 17 metų. Gyvenimo šeimose trukmė buvo nuo 1 dienos iki pusės metų.

Šiuo metu keturios budinčių globotojų šeimos rūpinasi 8 vaikais.