Matyti ir grožėtis

Vienas žmogus labai didžiavosi pievele šalia namo ir ją kruopščiai prižiūrėjo. Kartą jis išvydo kelias pienes, augančias žolėje. Tai sukėlė nerimą. Jis jas išrovė, bet išvydo dar vieną pienę kitoje pievelės vietoje. Kiek jis bekovojo su pienėmis, niekaip negalėjo jų visų išnaikinti. Galiausiai nusprendė parašyti laišką žymiam botanikui, klausdamas patarimo. Laiške rašė, kad išbandė daugybę kovos su piktžolėmis priemonių, tačiau nieka snepadėjo.

Po kurio laiko atėjo mokslininko atsakymas. Žmogus viltingai atplėšė laišką ir stebėdamasis perskaitė trumpą patarimą: “Regis, turėjote progos įsitikinti, kad Jūsų situacijoje vienintelė vaisinga išeitis – pamilti pienes ir jomis grožėtis.”