Showing 39 Result(s)

Griežtas auklėjimas

Šiais laikais įprasta manyti, kad tėvai neteisingai mus auklėjo, kad visi užaugome traumuoti, kompleksuoti ir nelaimingi, nes griežtas auklėjimas neturėjo nieko bendra su sąvokomis „asmenybė“, „pasirinkimas“ ir „laisvė“. Psichologai ir įvairūs vadovai, skirti jauniems tėvams, pataria suteikti vaikui daugiau laisvės. Bet stebėjimai rodo ką kita. Erika Rasson, Esekso universiteto profesorė, atliko tyrimą, kuris atskleidė, jog griežtų …

2019-tieji mūsų namuose

Nesenisi šventėme metus, kai šv. Juozapo globos namai, tapo Panevėžio miesto savivaldybės partneriu teikti kompleksinę pagalbą šeimoms ir Panevėžio vyskupijos sielovados centre buvo įsteigti Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai. Metai verti dėkingumo. Daugiau nei 1700 dalyvių jau dalyvavo mūsų veiklose. Daugiausiai Jūsų žinias gilinote tėvystės tema. Nesvarbu ar auginant mažus vaikus, paauglius, ar išleidžiant vaikus …

Asmeninio asistento paslauga

Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai teikia asmeninio asistento pagalbą.Asmeninio asistento paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) jam individualią pagalbą, kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.Paslauga teikiama iki 4 valandų per parą …