Menu Close

Panevėžio miesto bendruomeniniai šeimos namai

Bendruomeniniai šeimos namai – organizuoja, konsultuoja ir informuoja apie paslaugas Panevėžyje gyvenančias šeimas, kurioms reikalinga pagalba siekiant įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo. Bendruomeninių šeimos namų funkcijas vykdo šv. Juozapo globos namai.

Tikslas – užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos vieno langelio principu. Informuoti apie kompleksiškai teikiamas paslaugas asmeniui ir apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas.

Dėl paslaugų gavimo kreiptis tiesiogiai į Bendruomeninius šeimos namus

Kontaktai: tel. +370 67424210 arba el. paštu bsnpanevezys@gmail.com arba adresu Marijonų g. 24, Panevėžys

Skip to content